رزین کاری نمای ساختمان

رزین کاری چوب،سنگ،شیشه،کامپوزیت

قیمت رزینکاری تمامی نکاهای ساختمان رزین کاری  یک مایه شیشه ای است که در ان مخلوطی از مواد نگه دارنده وجود دارد.چسب شیشه ای یکی از بیشترین غلزت مواد را درون رزین دارا است. چندین نوع رزین کاری روی نما های مختلف داریم.جند نمونه را برای شما میگویم. (رزین روی بیشتر بخوانید...

توسط شرکت ایران راپل، قبل